Lødingen Ungdomsskole
Møte

Kl. 18.00 på personalrommet på ungdomsskolen

Innkalling til møte i FAU og SU mandag 6. november 2017

Møte

Innkalling til møte i FAU/SU torsdag 28. september kl. 18.00 på ungdomsskolen

Ungdomsskolen har nå inngang nede på gamle videregående skole. Denne kalles nå LiVo.

info

Onsdag 23. august 08.30 - 12.45.

Skolestart for elevene

info

Nulltoleranse mot mobbing, fysisk miljø.

Informasjon til foreldre om nytt regelverk vedr. skolemiljø og mobbing.

tegn_skolen

Konsekvenser av flytting til nye lokaler

Ungdomsskolen flytter nå inn i lokaler på LiVo(tidl. videregående skole). Skolestarten er pga. dette utsatt til 23. august. Det kan likevel hende at ikke alt går "på skinner", selv om vi mener å ha bra kontroll. Skolen ber om forståelse for at det kan oppstå noen innkjøringsproblemer. Vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for at elevenes undervisning skal kunne foregå som normalt.