Lødingen Ungdomsskole
Møte

Kl. 18.00 på personalrommet på ungdomsskolen

Innkalling til møte i FAU og SU mandag 6. november 2017

Møte

Innkalling til møte i FAU/SU torsdag 28. september kl. 18.00 på ungdomsskolen

Ungdomsskolen har nå inngang nede på gamle videregående skole. Denne kalles nå LiVo.

info

Onsdag 23. august 08.30 - 12.45.

Skolestart for elevene

info

Nulltoleranse mot mobbing, fysisk miljø.

Informasjon til foreldre om nytt regelverk vedr. skolemiljø og mobbing.

tegn_skolen

Konsekvenser av flytting til nye lokaler

Ungdomsskolen flytter nå inn i lokaler på LiVo(tidl. videregående skole). Skolestarten er pga. dette utsatt til 23. august. Det kan likevel hende at ikke alt går "på skinner", selv om vi mener å ha bra kontroll. Skolen ber om forståelse for at det kan oppstå noen innkjøringsproblemer. Vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for at elevenes undervisning skal kunne foregå som normalt.

IMG_4391

Elever og lærerne hadde laget et flott program!

Fin avslutning for årets 10. klasse

Skolen takker elevene for laget og ønsker alle lykke til videre!

info

Rettet for feil og utsatt skolestart høsten 2017.

Revidert skolerute 2017-2018

Lærerne møter 17. og 18. august for rydding/pakking/flytting. 21. og 22. august er det planleggingsdager for lærerne.
Skolestart for elevene er onsdag 23. august.