Lødingen Ungdomsskole
Hjem > Aktuell_info > Artikkel

Nå er byggingen av nyskolen i gang!

INFO om skoleveien mens nyskolen bygges

Til info skolene: (denne teksten ligger på kommunens hjemmeside)

 

I forbindelse med bygging av ny 1-10 skole er anleggsområdet sikret med gjerde. All ferdsel på anleggsområdet er forbudt. 

Gang/Sykkelvei forbindelsen mellom Skolevegen og Idrettsvegen er midlertidig stengt til 2. juli 2018.

Denne vil også bli stengt i en kortere periode i forbindelse med asfalteringen sommeren 2019. 

Adkomst mellom skolene og Idrettshallen er sikret med at mest mulig anleggstrafikk til/fra anleggsområdet vil gå gjennom Idrettsveien.

 

 Med hilsen

Anita Marthinussen

Leder Fellestjenesten og Kulturkoordinator Lødingen kommune