Lødingen Ungdomsskole
Avsl_ln_6

Lærende Nettverk vedr. Digital kompetanse i skolen er avsluttet!

Lærende Nettverk vedr. Digital kompetanse i skolen, og der alle Vesterålskommunene har deltatt, ble avsluttet med en stor konferanse på Stokmarknes 24. mars 2009.
16

Film som naturfagrapport.

klasse 9B har brukt film til å lage rapport fra et naturfagsforsøk.
ScreenHunter_01 Jan

Ungdomsskolens blogg

Lærende nettverk.

IKT - plan utstyr

IMG_0115

Planleggingsdager benyttes til hjemmesidekurs

Lærere ved barneskolen og ungdomsskolen benyttet tilbud om kurs i vedlikehold av hjemmesider på studiedagene 6. og 7. oktober 2008.