Lødingen Ungdomsskole

Melde om mobbing til skolen eller direkte til fylkesmannen.

Mener du som elev eller foresatt at det foregår mobbing på skolen, så må du varsle skolen.

Eleven kan varsle selv eller varsle via sine foresatte. Varsle kontaktlærer eller direkte til rektor.

Elever som mener andre elever er utsatt for mobbing kan også hjelpe til ved å varsle fra om det.

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken kan du varsle fylkesmannen direkte.

Du kan lese mer om det her og varsle direkte via nettet:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/?id=108735

Du kan også finne mer informasjon her: https://www.udir.no/nullmobbing/