Lødingen Ungdomsskole
Hjem > Artikkel

På leting etter flere 1000 år gamle strandvoller

Tirsdag 4. september var 9. trinn ute i nærområdet for å finne spor etter gamle strandvoller


  1 / 17 
 
IMG_0233.jpg 
IMG_0233.jpg
 


Elevene var spredt utover fra Hamndalen til Fenes. De jaktet på flere 1000 år gamle strandvoller, fra tapestrandlinjen rundt 20 moh til marin grense opp mot 70 moh. De brukte kart og GPS og tok bilder av sine funn. Noen fant også levninger av gammel historie, som grophustufter, den gamle skytebanen, samt gammelstien opp mot Telegrafvannet.