Lødingen Ungdomsskole
IMG_2980

Bilder fra Furunåla i forbindelse med besøk av vår veileder i prosjektet "Uteskole" - Jon-Arve Husby ved Høyskolen i Nord-Trøndelag.

Jon-Arve ga tydelig uttrykk for at han likte det han så og at vi var godt igang i forhold til de målsettingene Den Naturlige skolesekken jobber etter.

DNS

Skolen med i et 3-årig utviklingsprosjekt under "Den Naturlige Skolesekken" - "Uteskole" med start høsten 2013.

Som en av 6 skoler i landet er Lødingen ungdomsskole kommet med i det som er tenkt som et utviklingsprosjekt over 3 år. Første skoleåret får vi kr. 100 000,- til prosjektet. Tanken er at vi skal få samme beløp i 2 år til. Dette vil avhenge av at vi gjør en god jobb med prosjektet, og at dette blir fulgt opp videre av storting og regjering.
Her kan dere lese søknaden.

DNS

Skolen med i utviklingsprosjekt under Den Naturlige skolesekken 2012-2013

Prosjektet er nært knyttet opp mot vårt leirsted "Furunåla". Her kan dere lese søknaden og rapporten i ett dokument.

NyGiv

Prosjekt for å bedre overgangen til videregående skole og hindre frafall!

Skolen blir med på Ny Giv

Mitt_valg

Starter kursing i "det er mitt valg"

Onsdag 11. februar starter kursinga i opplegget "det er mitt valg". Dette er et opplegg som vi får gratis fra Lions club. Det gjelder både kursinga og matriell. Både ungdomsskolen og barneskolen deltar.
ScreenHunter_01 Jan

Ungdomsskolens blogg

Lærende nettverk.