Lødingen Ungdomsskole
skolen_midtl_hjerte

En oversikt

Skolens arbeid mot mobbing

Nei til all mobbing!

info

Oppdatert våren 2016

Skolens trivselsregler

Disse reglene er foreløpig vedtatt i rektormøte. Skal til endelig behandling i kommunestyret.

ferie

Søknad om fri fra skolen for elever

Hvis elever skal ha fri fra skolen må det sendes en begrunnet søknad om dette på forhånd. Hvis ikke kan fraværet bli registrert som ugyldig. Søknaden bør inneholde:
Hva eleven skal gjøre, varigheten av gjøremålet og en begrunnelse for hvorfor dette må gjøres i skoletida.

IKT - plan utstyr