Lødingen Ungdomsskole
info

Rettet for feil og utsatt skolestart høsten 2017.

Revidert skolerute 2017-2018

Lærerne møter 17. og 18. august for rydding/pakking/flytting. 21. og 22. august er det planleggingsdager for lærerne.
Skolestart for elevene er onsdag 23. august.

Kalender2_100x108

Fridager for elevene 2., 3. og 4. mai 2016

Endret skolerute for Lødingen ungdomsskole

Kalender2_100x108

Skoleruta for skoleåret 2015-2016 er nå vedtatt.

Skolerute 2015-2016

Kalender2_100x108

Ingen endringer for elevene.

Revidert skolerute 2014-2015

Kalender2_100x108

Skoleruta for 2013-2014 er nå vedtatt.

Skoleruta 2013-2014