Lødingen Ungdomsskole
Møte

Vara møter kun hvis de får beskjed om det

Innkalling til møte i FAU/SU mandag 19. mars kl. 18.00 på persnalrommet

Møte

Kl. 18.00 på personalrommet på ungdomsskolen

Innkalling til møte i FAU og SU mandag 6. november 2017

Møte

Innkalling til møte i FAU/SU torsdag 28. september kl. 18.00 på ungdomsskolen

Ungdomsskolen har nå inngang nede på gamle videregående skole. Denne kalles nå LiVo.

Møte

Mandag 22. mai kl. 18.00 på ungdomsskolen - personalrommet.

Innkalling til møte i FAU of SU

møte3

Personalrommet på ungdomsskolen kl. 18.00

Innkalling til møte i FAU og SU mandag 5. desember

Møte

Foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget

Innkalling til møte i FAU og SU mandag 9. mai kl. 19.30 på ungdomsskolen