Lødingen Ungdomsskole
Hjem > Skolens_dokumenter > Artikkel

Viktig å varsle skolen når elever er syke eller ikke kommer på skolen av andre grunner!

Viktigheten av å melde fra til skolen når barn er syke eller av andre grunner ikke kommer på skolen.

Skolen ønsker å understreke viktigheten av at foresatte varsler skolen når elever er syke eller blir borte fra skolen av andre årsaker.

Dette er bl. annet viktig for å unngå å havne i situasjoner der foresatte tror at eleven er på skolen, skolen tror at eleven er hjemme(syk) mens eleven i virkeligheten er et helt annet sted.

Vi vet jo alle at det dessverre hender at elever blir borte på skoleveien.

Fravær kan varsles ved å ringe til skolen. Vanligvis vil dere da få kontakt med kontorfullmektig eller rektor. Disse vil så varsle videre til kontaktlærer. Hvis dere ikke lykkes med denne metoden kan dere sende sms til kontaktlærer.

Denne regelen er også omtalt i skolens trivselsregler. Disse reglene sendes ut hver høst og underskrives av både foresatte og av elevene:

  • Ved fravær skal du uoppfordret og så snart som mulig levere melding om årsaken til fraværet.Er du uforberedt, skal dette gå fram av meldinga. Ved fravær skal skolen varsles samme dag, og ved fravær over tre dager skal skolen informeres om årsaken til fraværet. Meldingsboka skal til enhver tid ligge i skolesekken.